Het Thema

2018

‘Cultureel Erfgoed’

Het Thema
Jaarlijks laat Festival Roden Proeft je Het thema dat is gekozen sluit aan bij het jaarthema van de gemeente Noordenveld. In 2018 is dat het thema Cultureel Erfgoed .

Dit onderwerp wordt vorm gegeven binnen een aantrekkelijk en toegankelijk programma dat in gaat op alle het mooie culturele erfgoed dat de gemeente Noordenveld rijk is. Van zowel de tastbare en meeste zichtbare (materiële), als de niet direct zichtbare en misschien wel de meest verborgen (immateriële) waardevolle schatten uit het verleden. Op verschillende manieren wordt het thema aangevlogen waarbij betrokkenheid van onze brede doelgroep wordt aangesproken, wordt voorgehouden en wordt vermaakt.

Met het onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed, vragen we aandacht de huidige generatie. We geven een beeld van het verleden, dat weer bijdraagt aan onze historische en culturele identiteit.

Materieel cultureel erfgoed
Cultuur en geschiedenis van waardevol geachte materiële kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op artistieke en bouwkundige kunstwerken.

Immaterieel erfgoed
Cultuur en geschiedenis van dialecten, verhalen, liederen, feesten, recepten voor voeding en tradities.

In veel gevallen is immaterieel erfgoed verbonden met materieel erfgoed, zoals klederdracht, aardewerk, poppen, kerken, geschriften, gereedschap, decors, muziekinstrumenten en voedsel. 

Kom en laat je verrassen hoe jij het Cultureel Erfgoed kunt proeven op een manier zoals je het nog nooit geproefd hebt!